Ätstörningar

Har du eller ditt barn en osund relation till mat eller misstänker att du har en ätstörning och vill ha hjälp? Då är du välkommen att kontakta oss som ett första steg till ett mer hållbart förhållande till ätande och bättre välmående. Hos oss erbjuder vi psykologisk behandling till dig som har en lindrig till medelsvår form av ätstörning. Är du anhörig till någon med ätstörning kan vi även erbjuda stöd och rådgivning.

Våra behandlare arbetar enbart utifrån evidensbaserade metoder. I psykologisk behandling är det samtidigt viktigt att vara lyhörd för klientens unika behov. Vårt mål är därför att forma ett individanpassat behandlingsupplägg som passar just dig.

Så här jobbar vi
Kontakt

Skicka din egenanmälan via vårt kontaktforumlär nedan

Bedömning

När vi tagit emot din egenanmälan ringer en behandlare upp dig och bokar tid för ett första samtal .

Insats

Inledande bedömning för barn och vuxna med ätstörning

Vad är en ätstörning?

Tillstånd där personen har ett dysfunktionellt beteende kopplat till mat och leder till psykiskt lidande samt problem i vardagen klassas som ätstörningar. Idag är de mest kända tillstånden anorexia nervosa, bulimi, hetsätningsstörning och ätstörning UNS (ätstörning utan närmare specifikation). Ätstörningar UNS kan även benämnas som atypiska ätstörningar. Samtliga tillstånd kan leda till allvarlig psykisk och fysisk skada hos personen som drabbats. Det därför viktigt att få tillgång till snabb hjälp. Hos oss kommer du enkelt i kontakt med en behandlare utan väntetider.

För barn

Ätstörningar debuterar för många under tonåren. Det är välkänt att tidiga insatser samvarierar med god prognos för tillfrisknande. När barn utvecklar en ätstörning påverkas ofta hela familjesystemet. I behandlingen med barn och ungdomar arbetar vi därför med familjebaserad behandling (FBT). För äldre tonåringar kan vi också i erbjuda kognitiv beteendeterapi anpassad för ätstörningar (CBT-E).

För vuxna

Även om ätstörningar ofta debuterar i tonåren är det många personer som inte söker hjälp förrän senare i livet eller insjuknar vid äldre ålder. I behandling med vuxna arbetar vi främst med kognitiv beteendeterapi anpassad för ätstörningar (CBT-E). Vi har även möjlighet att använda oss av andra behandlingsmetoder som också visat sig vara hjälpsamma för personer med ätstörningar, såsom dialektisk beteendeterapi (DBT), acceptance and commitment therapy (ACT) och psykodynamisk terapi (PDT).

Vilka är vi?

Vi som behandlar ätstörningar på Nina psykologi är legitimerade psykologer och psykoterapeuter med god erfarenhet av ätstörningsbehandling för både barn och vuxna. Våra medarbetare har tidigare arbetat inom specialistpsykiatriska enheter såsom BUP, vuxenpsykiatrin och regional ätstörningsvård.

Sök till oss

Vi erbjuder bedömning och behandling för dig som har eller misstänker att du utvecklat en ätstörning. Du själv eller vårdnadshavare är välkomna att kontakta oss genom att skicka in en anmälan via vårt digitala formulär nedanför. Är du anhörig till någon som har en ätstörning eller som du misstänker har ett problematiskt förhållande till mat är du också välkommen att kontakta oss för råd och vidare rekommendationer.

Så här går det till

När vi tagit emot din anmälan ringer en behandlare upp dig och bokar tid för ett första samtal . I samband med det första samtalet gör du och behandlaren en gemensam plan för eventuell fortsatt behandling hos oss.

Pris

1250 kr per besök

Kontakt

Tack!
Vi kontaktar dig så snart som möjligt.
Du måste fylla i alla fält.