Grupp för självstående i process att bli förälder

Är du självstående och försökande, blivande eller nybliven förälder och upplever ett behov av professionellt stöd och kunskap? Från och med 19/10 erbjuder vi en serie gruppträffar för personer som är under fertilitetsbehandling på egen hand. Innehållet fokuserar på teori kring anknytning och samspel, socialt nätverk, normstress, symtom på psykisk ohälsa och hur detta kan förebyggas. Gruppen är även en kontaktyta för självstående föräldrar/blivande föräldrar med möjlighet till utbyte av erfarenheter.   Samtliga träffar hålls i våra lokaler på Kungsholmen kl. 14:30 – 16:30. Gruppledare är Siri Aldén och Sara Högberg, psykologer med erfarenhet av att träffa personer med önskan och i process att bli gravida.   För intresseanmälan, skriv till siri.alden@nina.se