Nina Psykologi erbjuder ISTDP

Hos Nina psykologi har vi flera medarbetare som erbjuder terapi enligt metoden ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychoteherapy). ISTDP är en känslofokuserad individualterapi som utgår från att psykologiska problem orsakas av inlärda automatiska beteenden. Dessa använder vi för att hantera känslor och relationer. Målet för en ISTDP-terapi är att undersöka hur beteendena står i vägen för att må bra och att leva det liv vi vill leva.   ISTDP har undersökts i flera vetenskapliga studier och har stöd för olika typer av psykisk ohälsa, bland annat depression och ångest.   Om du tror att ISTDP skulle kunna vara något för dig är du välkommen att kontakta oss genom kontaktformuläret eller på telefon 08-684 296 00. I dagsläget erbjuder vi ISTDP i huvudsak till privatbetalande patienter.