Prislista

Tjänst Pris
Privat psykoterapi 1250kr (45 min)
Parterapi 1600kr (60 min)
Föräldrastöd 1600kr (60 min)
Familjerådgivning (Stockholm och Nacka kommun) 450 kr
Psykologbedömning 5000kr (besök, samt intyg)
Kuratorsintyg 2500kr ink moms (besök, samt intyg)
Psykoterapeutisk behandling för ADHD 11 000 kr (10 sessioner à 1100kr)
Psykoterapeutisk behandling för spelmissbruk 11 000 kr (10 sessioner à 1100kr)
Inledande bedömning vid ätstörning 5000 kr
Behandling vid ätstörning Pris lämnas efter inledande bedömning
Neuropsykiatrisk utredning Pris lämnas efter bedömningssamtal
Arbetsförmågebedömning Pris lämnas efter bedömningssamtal
Företagshälsovård och krisstöd Pris lämnas efter kartläggning
Medicinering efter fastlagd ADHD-diagnos, nybesök 3000 kr
Medicinering efter fastlagd ADHD-diagnos, återbesök 2000 kr
Telefonuppföljning, 15 min (ej inkluderat i paket) 500 kr
Läkarbesök för drog/alkoholprov (ej inkluderat i utredning) 1800 kr
Psykiatrisk bedömning vid ätstörning 2000 kr
Läkarbesök – medicinsk bedömning 2000 kr
Receptförnyelse av tidigare känd patient 2000 kr
Sjukskrivning och annat intyg till Försäkringskassan och arbetsgivare 3000 kr
EKG-bedömning (utöver det som ingår i samband med insättning av medicinering) 600 kr
 Bedömning inför neuropsykiatrisk utredning  1000 kr (dras av från kostnaden för eventuell utredning)
Läkarintyg till Plikt- och prövningsverket (Bedömning för dig med ADHD/ADD-diagnos som vill ansöka till polisutbildningen eller Försvarsmakten 18 750 kr ink moms